/ / دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی

روش های مختلف اصلاح بدرنگی دندان

در برخی از افراد به علت های مختلف مانند ضربه به دندان، یا درمان ریشه دندان تغییر رنگ می یابد، روش های مختلف دندانپزشکی زیبایی برای اصلاح این بدرنگی دندان وجود دارد به طور مثال لمینت دندان تغییر رنگ یافته یا بلیچینگ تک دندان تغییر رنگ یافته یا موارد همرنگ کامپوزیتی دندان میتواند زیبایی دوباره دندان را با کمترین آسیب و هزینه بازگرداند