/ / مجموعه اطلاعات ایمپلنت
بریج دندانی

هدف اصلی معرفی ایمپلنت های دندانی به عنوان یک درمان جایگزین برای پروتز های بریج بوده و دیگر هیچ دندانی بخاطر قرار گرفتن پایه بریج تراشیده نشود.

به طور کلی هر بیماری که شرایط کشیدن دندان را داشته باشد می تواند کاندید مناسبی برای کاشت ایمپلنت باشد.

از نظر قانونی دندانپزشک عمومی یا متخصص می تواند کاشت ایمپلنت دندان را در شرایط مطب انجام دهد. البته گرافت های وسیع استخوانی باید در بیمارستان توسط متخصص جراح فک و صورت انجام شود.

جراحی سینوس لیفت باز توسط جراح فک و صورت در مطب یا بیمارستان انجام پذیر است.