/ / بلاگ

هرچند ترمیم های آمالگام هنوز به عنوان ترمیم های کارآمد با طول عمر بالا مورد استفاده هستند،اما تمایل به داشتن ترمیم های همرنگ دندان های طبیعی به گونه ای در سال های اخیر برای بیماران اهمیت یافته است که گویی اصل سلامت و عملکرد برایشان اهمیت چندانی ندارد.در این مسیر تبلیغات وسیع شرکت ها بی تاثیر نبوده است. با این حال در بسیاری موارد می توان گفت کامپازیت مانند هر رستوریشن دیگری موارد کاربرد و عدم کاربردخاص خود را دارد و مقایسه آن با سایر مواد ترمیمی مانند آمالگام ،مقایسه قابل قبولی نمی باشد . خوب است به عنوان یک قانون کلی به یاد داشته باشیم که هریک از موارد مورد استفاده در دندانپزشکی ترمیمی مانند آمالگام ،کامپازیت،گلاس اينومر پرسلن و غیره در صورتیکه در جای خود بطور صحیحی به کار برده شوند بهترین خواهند بود.
در مورد مزاياى کامپازیت ميتوان زیبائی،تراش کمتر نسج سالم دندان،هزینه کمتر در مقایسه با روکش،عایق بودن،واتصال به نسج دندان رانام برد