/ / بلاگ

عناصر هنری در دندانپزشکى

زیبایی عبارت است از

1- شکل یا فرم دندان
2- قرینگی و تناسب
3- خصوصیات سطحی
4- رنگ
5- ترانسلوسنسی

همه این عناصر در دندانپزشکی زیبایی حائز اهمیت هستند
دانش و فهم این عناصر هنری در کسب نتایج کار بسیار تاثیرگذار است

شکل یا فرم

شکل دندان ها ظاهر زیبای آنهارا تعیین میکند برای کسب زیبایی مطلوب بایستی شکل و فرم طبیعی هر دندان را به خوبی شناخت
حدود خارجی،زاویه،میزان تحدب داخلی و خارجی،فرم اتصال به دندان مجاور همه به زیبایی یک دندان در لبخند کمک میکند
شکل و فرم یک فرد جوان با مسن یا خانم ها نسبت به آقایان بسیار متفاوت است
با ایجاد خطای بصری از طریق شکل و فرم ،همچنین با کنترل نواحی انعکاس نور و سایه میتوان به زیبایی دندان یا مجموعه لبخند کمک کرد

تقارن و تناسب

ظاهر کلی لبخند به میزان زیادی ازطريق تقارن و تناسب دندان ها كنترل میشود دندان های غیر قرینه یا دندان های که متناسب با دندان های مجاور نیستند حس تعادل (هارمونی)لازم برای زیبایی مطلوب را از بین میبرند یکی از قدیمی ترین قوانین پذیرفته شده در موردتناسب نسبی دندانهاى قدامى بالا نسبت طلائی است این نسبت که در هنر و طبیعت هم رعایت میشود در لبخند زیبا هم کاربرد دارد به این معنی که هنگام مشاهده لبخند از روبرو دندان های جلوتر نسبت به دندان های عقب تر 60% بزرگتر به نظر می رسند این سایز ظاهری دندان ها هنگام مشاهده از جلو می باشد نه اندازه واقعی دندان منفرد

موقعیت و ردیف بودن

توازن و تعادل کلی لبخند،بسیار به موقعیت مناسب دندان ها و نحوه قرار
گیری آنها در قوس بستگی دارد.دندان های چرخیده شکل قوس را خراب می کند.برخی چرخش های کوچک را میتوان با کامپازیت تصحیح کرد

خصوصیات سطحی
خصوصیات سطحی حالت و فردیت دندان ها را مشخص میکند این ویژگی در افراد جوان ومسن متفاوت است و همچنین میزان انعکاس نور وابسته به همین خصوصیات سطحی است

رنگ

رنگ یک عنصر هنری بسیارپیچیده است. در دندانپزشکی سه عنصر پایه ای رنگ مورد توجه است1- Hue(ته رنگ) 2- value (یا میزان روشن و تیره بودن رنگ) 3- chroma (میزان رنگ) معمولا یک سیر تدریجی رنگ از مجاور لثه تا لبه برنده اتفاق می افتد
یعنی ناحیه لثه ای بعلت اینکه مینا نازک تر است تیره تر است
افراد جوان دارای رنگ دندان روشن تر هستند ميتوان رنگ دندان ها را با آرایش صورت هماهنگ کرد

ترانس لوسنسی

یعنی این که نور قبل از انعکاس به سمت خارج تا حدی به عمق بافت دندان یا ترمیم نفوذ کند.چون در دندان طبیعی نور قبل از انعکاس از مینا به درون عاج نفوذ می کند و این ویژگی باعث زنده بودن رنگ میشود