لبخند هالیوودی
سه شنبه, 21 نوامبر 2017 / Published in دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی
فضای بین دندانها یا امبراژور اینسایزال در لبخند هالیوودی لبخند هالیوودی و یکی از عوامل تاثیر گذار در زیبایی دندانها و لبخند ، فضای V شکل وارونه بین لبه دندانهای جلویی است. به این فضای V شکل امبراژور اینسایزال (Incisal Embrasures) گفته میشود. در تصویر زیر امبراژور اینسایزال مشخص شده است. اگر چه امبراژور اینسایزال اهمیت