×

عمل پیوند استخوان

پیوند استخوان برای کاشت ایمپلنت دندان

زیبایی و عملکرد ایمپلنت دندان برای افرادی که یک یا چند دندان خود را از دست داده اند، انکار ناپذیر است. عملکرد ایمپلنت درست همانند دندان طبیعی است و میزان موفقیت درمان ایمپلنت نیز قابل ملاحظه است. با این حال در برخی شرایط جایگذاری ایمپلنت مستلزم درمانهای دیگری پیش از... Continue reading