×

لقی دندان

پیوند استخوان برای کاشت ایمپلنت دندان

زیبایی و عملکرد ایمپلنت دندان برای افرادی که یک یا چند دندان خود را از دست داده اند، انکار ناپذیر است. عملکرد ایمپلنت درست همانند دندان طبیعی است و میزان موفقیت درمان ایمپلنت نیز قابل ملاحظه است. با این حال در برخی شرایط جایگذاری ایمپلنت مستلزم درمانهای دیگری پیش از... Continue reading

ایمپلنت

ایمپلنت قطعه ای از جنس تیتانیوم و سازگار با بدن انسان که این روز ها بیشترین استفاده را در پزشکی مخصوصا دندانپزشکی دارد ، سازگاری این فلز باعث شده جای پای محکمی را در پزشکی باز کند و همواره در درمان های مختلف نقش اصلی... Continue reading