پنجشنبه, 23 نوامبر 2017 / Published in مجموعه اطلاعات کامپوزیت ونیر
کامپوزیت ونیر دندان چیست؟ کامپوزیت ونیر دندان به عنوان یک روش محافظه کارانه برای بازگرداندن لبخند شما می باشد. اگر دندان های لپ پر شده یا آسیب دیده دارید ، کامپوزیت ونیر دندان می تواند به طور مستقیم بر روی دندان ها اعمال و مجددا نتایج زیبایی ایجاد کند. کامپوزیت ونیر دندان جایگزین محافظه کارانه
پنجشنبه, 22 ژوئن 2017 / Published in مجموعه اطلاعات کامپوزیت ونیر
بهترین متخصص ترمیمی دندان تهران چه ویژگی هایی دارد؟ آیا صرفا داشتن یک مطب در تهران کافیست تا به بهترین متخصص ترمیمی دندان تهران تبدیل شد؟ خیر همه این تصورات اشتباه است ، بهترین متخصص ترمیمی دندان تهران باید با توجه به نمونه کارها و تجربیات متخصص برای درمان زیبایی و اصلاح طرح لبخند خود انتخاب کنید