پنجشنبه, 23 نوامبر 2017 / Published in مجموعه اطلاعات کامپوزیت ونیر
کامپوزیت ونیر دندان چیست؟ کامپوزیت ونیر دندان به عنوان یک روش محافظه کارانه برای بازگرداندن لبخند شما می باشد. اگر دندان های لپ پر شده یا آسیب دیده دارید ، کامپوزیت ونیر دندان می تواند به طور مستقیم بر روی دندان ها اعمال و مجددا نتایج زیبایی ایجاد کند. کامپوزیت ونیر دندان جایگزین محافظه کارانه
جمعه, 27 اکتبر 2017 / Published in مجموعه اطلاعات کامپوزیت ونیر
کامپوزیت دندان یک ماده ترمیم همرنگ دندان است که روی سطح دندان توسط دندانپزشک متخصص زیبایی و ترمیمی قرار گرفته و فرم داده می شود ، به این ترتیب می توان با کامپوزیت ونیر دندانهایی زیبا تر ، سفید تر و بلندتر داشته باشید ، مدت زمان انجام این کار در یک جلسه و مدت