سه شنبه, 21 نوامبر 2017 / Published in مجموعه اطلاعات کامپوزیت ونیر
جمعه, 28 آوریل 2017 / Published in دندانپزشکی زیبایی و ترمیمی
ونیر یک پوسته سرامیکی گرید پزشکی است که اختصاصی بیمار ساخته و بر روی سطح جلویی دندان او چسبانده می شود. رنگ ونیر همرنگ سایر دندانهای طبیعی بیمار انتخاب می شود.